Annonsspecifikation och bokningsinformation

          Exempel på facebookannonser
Annonsfakta.
Facebook-annonser visas i den högra kolumnen på Facebook-sidor, på annonsytan. På annonsytan kan upp till tre annonser visas samtidigt på alla sidor. Ytorna på högra sidan kan innehålla tre Facebook-annonser eller en Facebook-annons.

Annonsstorlek
Din annons, som måste innehålla både titel och brödtext, är begränsad till 25 tecken för titeln och 135 tecken för brödtexten.

Bild
Bilder i annonsen får ha en bredd på max 110 pixlar och en höjd på max 80 pixlar. De ska ha ett bildbreddsförhållande på 4:3 eller 16:9. Uppladdningen får vara max 5 megabyte. Om bilden är större eller mindre än angivna mått ändras bildens storlek. Om du är en avancerad användare kanske du själv vill ändra storlek på fotot för optimalt resultat. Observera att vi inte stödjer animationer eller flash-bilder.

Annonsbudget
Du väljer själv hur mycket du vill annonsera för. Vi hjälper dig att sätta en rimlig nivå på din kampanj. - och du kan annonsera på följande sätt.

Exponering = CPM
Ex. Du vill annonsera i Varberg mot + 18 år och mot både män och kvinnor. Vi hjälper dig att tagga din annons mot de kriterierna du önskar och tar fram Facebooks pris för detta, Vi ger dig information om hur vi kan fördela och balansera din kampanj över tid genom att sätta dagsbudgetar.

Kostnad per klick = CPC
Med annonser där du betalar per klick kan vi du ange ett belopp du är villig att betala varje gång en användare verkligen klickar på din annons. Med utgångspunkt från din storleken på din annonsbudgeten hjälper vi dig att tagga annonsen på bästa sätt så att du får den lägsta kostnaden per klick

Annonsperiod
Beroende på vilket vara/tjänst ni vill sälja så ger vi er förslag på hur ni skall planera er kampanj. Hög eller låg impact CPC eller CPM

Vår debitering och vår affärsmodell
I det pris offert som vi kommunicerar till er ingår även den ersättning som vi tar som konsultarvode för att hjälpa er. Vårt pris kan aldrig överstiga 1900 kr per genomförd annonskampanj I vårt pris ingår rådgivning, annonsproduktion, taggning av annons, support, fakturering med 30 dagars betalningsvillkor och uppföljning.

Vid bokning
1. Tillsammans skapar vi er annons, sätter budget, anger exponeringar o s v
2. Översänds orderbekräftelse som kommunicerar vår bokningsöverenskommelse.
3. Efter annonsproduktionen och taggningen av er annons är avslutad översänds annonskorrektur
4. Fakturering sker i samband med sändningsstart
5. Rapport över Facebooks leverans sker efter avslutad kampanj med detaljerad statistik.


Kontakta oss direkt via e-post så ringer vi upp er info@facebookannonsering.seFacebookannonsering.se är en del av

Jbas AB
Prästgatan 29
432 44 Varberg
0340-14940
070-829 01 27
Organisation nummer 556641-8892